Montage-, installations-, und wartungsfreundlich

Jednostavan za sastavljanje, montažu i održavanje

Veoma je jednostavno ugraditi DRAINMAX-infiltracioni tunel. Zahvaljujući maloj težini od svega 32kg sa skladišnim kapacitetom od 1,6m3 jedan tunel mogu nositi dva čoveka.

Baugrube und Planung

Građevinski iskop i planiranje

 • Izgradnja horizontalne, ravne i održive osnove (za potrebu infiltracije, provodljivost konsolidovanog sloja zemlje mora da odgovara planiranim specifikacijama).
 • Geotekstilna folija mora biti položena na površinu zajedno sa nabijenim konstrukcionim iskopom.
 • Geo smesa je smeštena ispod ispirajućeg tunela.
 • Verlegen der Tunnelelemente und Erstellung der Rohranschlüsse

Ugradnja tunelskih elemenata i formiranje cevnih veza

Pre nego što se tunel postavi, dovodni i inspekcioni šaht moraju da odgovaraju prema zahtevanoj poziciji i visini, a tunelska dovodna područja se ojačavaju pomoću geotekstilne folije.

 • DRAINMAX-elementi se postavljaju u redove u pripremljeno zemljište.
 • Prvi tunel se postavi sa uvodnim otvorom okrenut dovodnoj cevi. Elementi se zatim spajaju zajedno prekrivanjem ivica. Krajnjom kapom se zatvara tunel. Zatim se sledeći red tunela postavlja paralelno sa prvim redom na zadatoj udaljenosti.
 • Tunelski redovi se prekrivaju geotekstilom.
 • Zemlja se nasipa oko tunela da fiksira geotekstil na svoje mesto.
 • Seitliches Verfüllen der Tunnelelemente

Popunjavanje tunelskih elemenata sa bočnih strana

Tunelski elementi se podjednako zasipaju sa bočnih strana i sa vrha uz odgovarajući materijal za zasipanje.

 • Ujednačena konsolidacija nasipnog materijala počinje pomoću lake mašine za nabijanje. Teža mašina za nabijanje se može koristiti kada visina kompaktnog sloja naraste dovoljno.
Überdeckung der Tunnelelemente

Prekrivanje tunelskih elemenata

Nakon prekrivanja tunelskih elemenata je formirana povezana superstruktura za potrebe odvijanja nadzemnog saobraćaja.

 • Materijal zasipanja sa linijom miksane granulacije je konsolidovan u slojevima preko tunelskog oslonca dok se ne dostigne tražena nosivost.
 • Nasuti šljunak granulacije 16/32 mm, napunjen je do 10cm iznad tunelskog ramena i prekriven zasebnom geotekstilnom folijom. Upotrebom nekohezionih zemljišnih materijala, nanose se dalji slojevi i nabijaju dok se ne dostigne zahtevani kapacitet nosivosti od 45 kN/m².
Oberbau für befestigte Verkehrsflächen

Superstruktura za površinski saobraćaj

Konačno, formira se superstruktura na površini za potrebe odvijanja nadzemnog saobraćaja prema zahtevanim specifikacijama.

Tehnička rešenja prikazana kao na dlanu

Technik auf einen Blick

Sve važne tehničke podatke, priključne dimenzije, težine, veličine i materijale ćete naći u našem INTEWA Katalogu.

To top

Die Möglichkeiten Trinkwasser einzusparen, haben sich in den letzten Jahren stark weiter entwickelt.

» more

Ein Regenwasserfilter, der sich durch das Wechselsprungprinzip von alleine reinigt.

» more

Das DRAINMAX Tunnel-Rigolen-System: Die einzige Kunststoff-Rigole mit spülbarem Boden.

» more

Das optimierte Hauswasserwerk zur Regenwassernutzung und Grauwassernutzung für jedes Bauvorhaben.

» more
 

Information

Tel. +49 (0)241 96605 0

E-Mail: info@intewa.de

SitemapConditionsImprint

Co­py­right © 2013 • IN­TE­WA Singapore