Infiltracija i zadržavanje vode pomoću sistema upravljanja

DRAINMAX-tunelski rov se može koristiti u brojnim područjima primene. Stoga se sistemi mogu proširivati u svojoj veličini, dodavanjem daljih tunela ili dodatnih redova.
Najvažniji primeri mogućih ugradnji sistema su:

Sakupiti jaku kišu i jednostavno, tamo gde je moguće, ispustiti je u podzemnu vodu.
Za infiltraciju kišnice sa zaštopfovanih površina postoje različite mogućnosti. Kompanija INTEWA Vam nudi kompletna rešenja infiltracije u rovovima i prolaznim rovovima.

 

» more

Sakupiti jaku kišu, zadržati je i pomoću regulacionog ventila ispuštati je u zemljište kontrolisano ukoliko ono nije pogodno za infiltraciju. Zadržavanje kišnice je neophodno ukoliko je propisana zabrana ispuštanja u javnu kanalizaciju. Iz jasne predstave o zabrani dreniranja, odredi se potrebna zapremina za privremeno zadržavanje jake kiše. Potrebna zapremina pufera se može formirati iznad zemlje, a uobičajeno - ispod zemlje.

» more

Decentralizovana infiltracija prečišćene vode na bazi DIN-norme CEN/TR 12566-2 i  DIN 4261 z.B. iz malog prečistača otpadnih voda.

» more

Die Möglichkeiten Trinkwasser einzusparen, haben sich in den letzten Jahren stark weiter entwickelt.

» more

Ein Regenwasserfilter, der sich durch das Wechselsprungprinzip von alleine reinigt.

» more

Das DRAINMAX Tunnel-Rigolen-System: Die einzige Kunststoff-Rigole mit spülbarem Boden.

» more

Das optimierte Hauswasserwerk zur Regenwassernutzung und Grauwassernutzung für jedes Bauvorhaben.

» more
 

Information

Tel. +49 (0)241 96605 0

E-Mail: info@intewa.de

SitemapConditionsImprint

Co­py­right © 2013 • IN­TE­WA Singapore